Čo sa stalo

  • Január 2015
  • 15.1.2015 sa 16 našich predškolákov zapísalo do ZŠ
  • 30.1. sa uskutočnila zábava rodičov a priateľov našej školy
  •  Február 2015
  • 5.2..2015 sa uskutočnil detský karneval v kultúrnom dome v Moldave n/B
  • 9.2. 2015 sa vyberali poplatky za stravu
  • Krajské stredisko Košice vďaka projektu 1.Lion´s clubu ,,Plusoptix našim deťom" vykonalo 17.2.2015  preventívne vyšetrenia očí detí priamo v našej materskej škole.Prístroj pracoval na princípe videokamery.Po zmeraní  sa výsledky zhodnotili.Výstupom bol protokol,ktorý obdržal rodič dieťaťa.
  •  od 23.2. 2015  do 27.2.2015 sme mali jarné prázdniny