Krúžky

 

 

Krúžok výtvarnej výchovy v ZUŠ v Moldave nad Bodvou

Pán učiteľ:

Deň v týždni: streda a štvrtok

ZUMBÁČIK v Centre voľného času- Cvrček v Moldave n/B

Deň v týždni:  každý pondelok od 12.30 do 14.15. hod.

 

ANGLICKÝ JAZYK v 2. triede

Pani učiteľka: Mgr. Lucia Kádárová

Deň v týždni:utorok a streda od 13.30 do 14.15. hod.