Triedy

 

LIENKY

Pani učiteľky: Naďka a Viera

Detičky:                                                                                                                                        

VČIELKY

Pani učiteľky: Marika a Angelika

Detičky: